AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    במשך עשרות שנים חולקו מוצרים שקופים של PVC לנוקשים וגמישים, אשר שימשו ביישומים שונים. על פי הדיונים הנוכחיים בנושא הגנת הסביבה וקיימות, פלחי השוק העתידיים יתמודדו עם אתגרים מרכזיים. מוצרים המכילים פח, חלופות לפתרונות נטולי פח יהפכו לקריטיים יותר ויותר. בהקשר זה, יש לשים לב לתקנות משפטיות שונות, כגון פרמקופואה, אישור קשר עם מזון, תקנות הלם אוויר פנימי או תקני צעצוע. בעבר, פח, עופרת ובריום היו היישומים העיקריים ביישומים רבים, אך כאשר האיחוד האירופי משתמש באבץ סידן ובבריום בלבד, אזורים אחרים בעולם עוקבים אט אט אחר התפתחות זו ובוחרים יותר ויותר בפתרונות אלה.